2015 International Seminar - Phoenix, Arizona, USA

  • August 8 - August 13, 2015
63rd Seminar logo

IAATI’s 63rd Annual Training Seminar was held in Phoenix, Arizona USA, August 9 - 14, 2015